Alin ang mas mahalaga ang wikang pambansa o ang wikang pandaigdig

Mga magulang, mga guro at prinsipal Mga panauhing pinagpipitaganan Magandang umaga po, ang bating marangal Ang Buwan ng Wika ating ipagdiwang Ikalimang baitang ang amin pong alay Ipagmamalaki, isang balagtasan. Wikang Filipino ay sariling wika At ang wikang English ay wikang banyaga Kapwa ginagamit ng may pang-unawa Higit na mahalaga, alin na nga kaya? Sa umaga pong ito, aking ipinakikilala Dalawang mahusay, maganda at batikang makata Sa pangangatuwiran, hahanga ka sa kanila Masigabong palakpakan pasalubungan natin sila.

Alin ang mas mahalaga ang wikang pambansa o ang wikang pandaigdig

Quezon …Ibig kong sabihin sa inyo na kailangan natin ang isang wikang pambansa. Palakpakan Bawat wika sa Europa na pambansang masasabi ay nangangailangan ng daan-daang taon upang mapaunlad. Hindi ako makapagsasalita, sa pagkakataong ito, ng alinmang wikang mauunawaan ng bawat isang lalaki at babaing narito.

Pangangahasan ko nang sabihin na iilan lamang sa inyo ang nakakaunawa at nakakapagsalita ng Ingles at Kastila. At sino ang nagtuturo sa kanila ng Ingles — ng Ingles na natututuhan nila ngayon sa mga paaralan? Iyon bang mga Pilipinong dalubhasa sa Ingles?

Hindi, iyong mga kawawang guro na kakaunting Ingles lamang ang nalalaman, na namihasa sa masamang pagbigkas ng Ingles. At ang Ingles ng kanilang mga tinuturuan, sa palagay ko,ay magiging lalo pang masama.

Hindi natin pamamaligiin ang gayong uri ng Ingles-Ingles na walang makauunawa. May mga matatangi, mangyari pa — maaaring magkaroon pa rin ng maraming makapagsasalita ng mahusay na Ingles. Marahil ang lahat ng kagawad ng Kapulungang Pambansa ay magsasalita ng Ingles, marahil ang lahat ng alkalde municipal ay magsasalita rin ng wikang iyan, at pati mga gobernador, konsehal o ang lahat ng kawani ng Pamahalaan.

Palakpakan Katangahan,katangahan ang sinasabi na upang matuto ng Tagalog ang isang Pilipino, o ang isang Ilokano o ang isang Bisaya ay kakailanganin ang isang panahong kasintagal ng kakailanganin niya upang matuto ng Ingles.

Noong mga nagdaang araw, ang isang tagalalawigang naparirito sa Maynila upang mag-aral ay natututo ng Tagalog pagkaraan ng isang taon. Para sa kanya, isang karangalan sa bansa na hindi siya makikipag-usap sa akin kundi sa kanyang sariling wikang pambansa. Ang Ingles ay isang wikang kapakipakinabang na matutuhan.

Ito ng wikang pandaigdig ngayon sa pagkakalakalan. Walang kailangan sa akin gaano man katagal ang abutin bago tayo magkaroon ng isang wikang pambansa. Maaari ninyong itanong, bakit ganoon na lamang ang malasakit ko tungkol dito?

Nahalalako hindi sa tulong ng isa man lang wikang pambansa.Di sang-ayon Hindi ko ikinakahiya ang wikang pambansa Dahil ako rin ay nagmamahal sa Pilipinas nang lubusan Subalit upang ang bansa’y maalis sa kahirapan Ang wikang Ingles ay mas kaliangang matutunan.

Alin Ba Ang Mas Mahalaga (Balagtasan) Uploaded by. Nick Bantolo. Balagtasan. Uploaded by. Ella Camille Dinogyao. Balagtasan Sipag o Talino. Marami ka pang hindi nalalaman sa ating barnweddingvt.com dumating ang panahong mas alam mo pa ang kultura ng iba dahil sa teknolohiya, gawin mo na ito barnweddingvt.com epektibong magagawa ito kung ang wikang pambansa ang gagamiting midyum sa barnweddingvt.com na ito ng barnweddingvt.com na itong elemento ng barnweddingvt.comanin mo ito.

Sep 06,  · *This Video is for Educational Purposes Only* One Woman Unlocks the Secret Language of Babies | The Oprah Winfrey Show | Oprah Winfrey Network - Duration: .

Sep 06,  · Ang Unggoy at ang Buwaya | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales - Duration: Filipino Fairy Tales 2,, views. Ang pandaigdig na wika, dapat pag-aralan mo. Lakandiwa: Tama na, sukat na, mahuhusay na makata.

Alin ang mas mahalaga ang wikang pambansa o ang wikang pandaigdig

Ang pagtatalo n’yo ay h’wag nang palawigin pa. Sa madlang nanonood kayo na po ang magpasiya. Alin ang mas mahalaga, sariling wika o wikang banyaga?

PIYESA PARA SA PATIMPALAK NA BALAGTASAN | Mary Joy Gines-Adupina - barnweddingvt.com

Upang tayo’y magkaisa sa puso't diwa. Kahit anong piniling wika kapwa ay mahalaga. Iminungkahì ni Isidro Abad, isáng kagawad ng dating Surián ng Wikang Pambansá (na ngayón ay Komisyon sa Wikang Filipino) na hiramín ang salitáng lunâ mulâ sa kaniyáng ináng wikang Cebuano (Sugbuhanon) upang palitán ang salitáng Kastilang lugár na hindî laging maitutumbás ng salitáng poók.

Repleksiyon: Alin and Higit na Mahalaga, Wikang Filipino o Wikang English? ni Resy Felipe